Dikt i ny versjon

Dette diktet er en ny versjon av diktet "På gjennomreise" av Marit Tusvik. Det originale diktet finner du på side 84 i Grunnbok B.

 

 

Tekstanalyse

Vis i teksten